Psychiatrie - research

Een psychiatrische aandoening, angststoornis of depressie kan veel vragen oproepen. Is het erfelijk? Komt het door een afwijking in de hersenen? Wat kan ik zelf doen om beter te worden? Om antwoorden te vinden op deze vragen doet de afdeling psychiatrie wetenschappelijk onderzoek.

Dit onderzoek strekt zich uit van het DNA-molecuul en hersenscans tot aan bevolkingsstudies en de gevolgen voor de maatschappij. Ook doen we onderzoek naar de effecten van therapie bij patiënten: we testen nieuwe behandelingen of nieuwe medicijnen. Wat werkt het beste en is dat zo voor iedereen?

Voor locatie VUmc gebeurt het wetenschappelijk onderzoek voor een deel bij GGZ inGeest, waar wij nauw mee samenwerken. Veel van onze onderzoekers werken ook als psycholoog of psychiater. Daardoor kan nieuwe wetenschappelijke kennis snel worden toegepast in de praktijk.

Het onderzoek van GGZ inGeest en VUmc richt zich vooral op patiënten met een angst-, depressie- of een bipolaire stoornis. Overkoepelende thema’s zijn de ouderenpsychiatrie en de relatie tussen psychiatrische en somatische aandoeningen (Soma en Psyche).

In samenwerking met GGZ inGeest hebben wij voor deze thema’s 5 academische werkplaatsen opgericht. Het onderzoek is ingebed bij de onderzoeksinstituten Amsterdam Public Health (programma Mental Health) en Amsterdam Neuroscience.

Uitgebreide informatie over het onderzoek dat de afdeling psychiatrie doet, vind u op onze Engelstalige website psychiatryamsterdam.nl.

Bezoek onze website

Wilt u weten welke psychiatrische zorg Amsterdam UMC, locatie VUmc biedt? Ga dan naar de pagina over ziekhuispsychiatrie.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

Wil je zelf meedoen aan wetenschappelijk onderzoek? De onderzoekprojecten waar deelnemers voor worden gezocht staan op de website van GGZ in Geest.

Coschappen of opleiding?

Wil je coschappen lopen bij de afdeling psychiatrie of een opleiding volgen tot psychiater? Of heb je interesse in een wetenschappelijke stage? Kijk voor meer informatie op ggzingeest.nl/opleidingen.