BP42573 (Hoofdonderzoeker: Dr. M.E. van Linde)

Een open-label, multicenter, fase I onderzoek ter beoordeling van de veiligheid, verdraagzaamheid, farmacokinetiek, farmacodynamiek en voorlopige klinische werking van RO7428731 bij deelnemers met glioblastoom die mutante epidermale groeifactorreceptor-variant III tot expressie brengt.

Meer informatie

HGG-TCP (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Linde)
Tumor concentratie van kinaseremmers bij patiƫnten met een hooggradige hersentumor.

Meer informatie