RUBY (Hoofdonderzoeker: Dr. A.M. Westermann)
Een gerandomiseerd, dubbelblind, multicenter fase 3-onderzoek naar dostarlimab (TSR 042) plus carboplatine-paclitaxel versus placebo plus carboplatine-paclitaxel bij patiënten met herhaalde of primaire gevorderde baarmoederkanker (RUBY)

Meer informatie

ENGOT CX12 (Hoofdonderzoeker: Dr. A.M. Westermann)
Een gerandomiseerd, open-label-, fase 3-onderzoek naar tisotumab vedotin vergeleken met chemotherapie naar keuze van de onderzoeker, bij tweedelijns- of derdelijns- terugkeren van de ziekte of uitgezaaide baarmoederhalskanker.

Meer informatie

ATAPEMBRO (Hoofdonderzoeker: Dr. A.D. Bins)
Haalbaarheidsonderzoek naar de behandeling van ataluren samen met pembrolizumab bij patiënten met uitgezaaide dikke darmkanker of microsatelliet instabiele baarmoederkanker

Meer informatie

PASS (Hoofdonderzoeker: Dr. A.M. Westermann)
Registratie studie: Een onderzoek ter beoordeling van de veiligheid van Zejula (niraparib) bij patiënten met een teruggekeerde epitheliale eierstok-, eileider- of primaire peritoneale kanker.

MK3475-C93 (Hoofdonderzoeker: Dr. J.M. Tromp)

Een gerandomiseerd, open-label gecontroleerd klinisch fase III[1]onderzoek met actieve comparator naar pembrolizumab versus dubbele platinumchemotherapie bij deelnemers met dMMR (Mismatch Repair Deficient) gevorderd of recidiverend endometriumcarcinoom in de eerstelijnssetting (KEYNOTE-C93/GOG-3064/ENGOT-en15)

Meer informatie