MEN1611-02 (Hoofdonderzoeker: Dr. D.W. Sommeijer)
Open-label, multicenter fase Ib/II-onderzoek naar MEN1611, een PI3K-remmer, en cetuximab bij patiënten met PIK3CA gemuteerde gemetastaseerde colorectale kanker bij wie behandeling met irinotecan, oxaliplatine, 5-FU en anti-EGFR-bevattende behandelingsschema's niet doeltreffend is

Meer informatie

AMICO (Hoofdonderzoeker Dr. K.S. Versteeg
Studie naar de haalbaarheid en effecten van een interval- en krachttrainingsprogramma tijdens chemotherapie voor patiënten met uitgezaaide darmkanker

Meer informatie

CA209-8HW (Hoofdonderzoeker: Dr. D.W. Sommeijer)
Een fase 3b gerandomiseerd klinisch onderzoek naar nivolumab alleen, nivolumab in combinatie met ipilimumab of een door de onderzoeker gekozen chemotherapie bij deelnemers met microsatellietinstabiliteit-hoog (MSI-H) of mismatch-repair-deficiënte (dMMR) uitgezaaide darmkanker.

Meer informatie

ATAPEMBRO (Hoofdonderzoeker: Dr. A.D. Bins)
Haalbaarheidsonderzoek naar de behandeling van ataluren samen met pembrolizumab bij patiënten met uitgezaaide dikke darmkanker of microsatelliet instabiele baarmoederkanker

Meer informatie

Sunrise CRC (Hoofdonderzoeker: Dr. M. Labots)
Onderzoek naar een behandeling met Sunitinib versus TAS-102 bij patiënten met uitgezaaide dikke darm- en/of endeldarm kanker.

Meer informatie

ORCHESTRA (Hoofdonderzoeker: Dr. K.S. Versteeg)
Een gerandomiseerd klinisch onderzoek voor patiënten met uitgezaaide dikke darm of endeldarm kanker waarbij behandeling met een combinatie van chemotherapie en lokale behandeling wordt vergeleken met behandeling met alleen chemotherapie.

Meer informatie

PremAb-DOSE TRIAL (Hoofdonderzoeker: dr. M. van Egmond en dr. J. van der Vliet)
Pre-operatieve administratie van Anti-EFGR Monoklonale Antilichamen (Cetuximab) voor de eradicatie van circulerende tumorcellen bij patiënten die een curatieve resectie van colorectale leveruitzaaiingen ondergaan; een dosisbepalende studie.

COLOPEC II (Hoofdonderzoeker: dr. J. Tuynman)
Kijkoperatie bij patiënten met dikkedarmkanker en een verhoogd risico op buikvliesuitzaaiingen; de COLOPEC 2 studie.

Meer informatie

CAIRO 6 (Hoofdonderzoeker: dr. J. Tuynman)
Chemotherapie en de HIPEC-operatie versus alléén de HIPEC-operatie voor dikkedarmkanker met buikvliesuitzaaiingen: de CAIRO6 studie. 

Meer informatie