FEStastic (Hoofdonderzoekers: dr. D.E. Oprea-Lager & dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt)
Toepassing van de hormoonscan bij patiënten met borstkanker: Dynamische en test-retest whole body [18F]FES PET imaging bij patiënten met uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker.
Meer informatie

SUBITO (Hoofdonderzoeker: dr. I.R.H.M. Konings)
Het aanzienlijk verbeteren van de genezingskans van patiënten met hoog risico BRCA1-like borstkanker met behulp van gepersonaliseerde therapie. Een internationale fase III studie: De SUBITO-studie.

Meer informatie

Triple B (Hoofdonderzoeker: dr. I.R.H.M. Konings)
Gerandomiseerd fase 2b onderzoek naar biomarkers bij een eerstelijns behandeling van gevorderde triple negatieve borstkanker met carboplatin-cyclofosfamide in vergelijking met paclitaxel met of zonder atezolizumab.

Meer informatie

Destiny-Breast05 (Hoofdonderzoeker: Dr. I.H.R.M. Konings)
Een fase 3-, multicenter, gerandomiseerd, open-label-, actief gecontroleerd onderzoek van trastuzumab deruxtecan (T-DXd) versus trastuzumab emtansine (T-DM1) bij patiënten met HER2-positieve primaire borstkanker die residuele invasieve ziekte in de borst- of oksellymfeklieren hebben na neoadjuvante behandeling.

Meer informatie

TROPION-Breast 01 (Hoofdonderzoeker: Dr. I.R.H.M. Konings)

Een fase 3, open-label, gerandomiseerde studie van Dato-DXd versus chemotherapie naar keuze van de onderzoeker bij proefpersonen met inoperabele of gemetastaseerde hormoonreceptor-positieve, HER2-negatieve borstkanker die zijn behandeld met een of twee eerdere lijnen systemische chemotherapie.

Meer informatie