Blaas-, prostaat-, en nierkanker

SAMETA (Hoofdonderzoeker: Dr. A.D. Bins)
Een fase III, open-label, gerandomiseerd onderzoek met 3 groepen in meerdere centra naar savolitinib plus durvalumab versus sunitinib en durvalumab monotherapie bij deelnemers met MET-gedreven, niet-reseceerbaar en lokaal gevorderd of gemetastaseerd papillair niercelcarcinoom (PRCC) (SAMETA)

Meer informatie

LAVA 1207-001 (Hoofdonderzoeker: Dr. J. Voortman)
Een fase 1/2a, open-label onderzoek om de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek, farmacodynamiek, immunogeniciteit en antitumoractiviteit te beoordelen van LAVA-1207, een ‘PSMA-targeting bispecific γδ-T cell engager’, bij patiënten met therapie-refractaire gemetastaseerdecastratie-resistente prostaatkanker.

LAVA-1207 is ontwikkeld door LAVA Therapeutics met behulp van laboratorium onderzoek dat binnen de afdeling Medische Oncologie is opgestart. LAVA Therapeutics is een biotech startup die voortkomt uit het Amsterdam UMC.

Meer informatie

CRIMI (Hoofdonderzoeker: Dr. A.D. Bins)
Haalbaarheidsonderzoek naar de behandeling van chemo-radio-therapie samen met immunotherapie bij patiënten met spierinvasieve blaaskanker.

Meer informatie

SPENCER (Hoofdonderzoeker: Dr. C.W. Menke-van der Houven van Oordt)
Een fase 1/2 studie van EO2401, een nieuw microbieel afgeleide peptide therapeutisch vaccin gecombineerd met PD-1-meetpuntblokkade voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerd adrenocorticaal carcinoom of kwaadaardige feochromocytoom/paraganglioom (SPENCER).

Meer informatie

PCF (Hoofdonderzoeker: dr. J. Voortman)
Onderzoek met positron emissie tomografie (PET) en MRI scans naar de waarde van FDHT bij de behandeling van patiënten met prostaatkanker.