Farmacotherapie - research

Farmacotherapie heeft de optimale behandeling van patiënten met geneesmiddelen tot doel; er wordt gestreefd naar farmacotherapie op maat. Voor meer informatie zie de Engelstalige website: www.recipe-amsterdam.nl