Overzicht lopende studies

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van alle klinische studies van het MS centrum waaraan u kunt meedoen. Door in de linkerkolom op de naam van de studie te klikken, krijgt u meer informatie.

Lopend studies MS - onderzoek
Naam Voor* Toelichting Looptijd
APPS MS Alle/GV Smartphone monitoring in MS 2018 - 2020
e-TREFAMS Alle Internet-based versus face-to-face cognitieve gedragstherapie voor MS-gerelateerde vermoeidheid 2018 - 2021
Project Y Alle/GV Zoektocht naar de oorzaak van verschillen in ziektebeloop bij MS 2017- onbekend
REMIND-MS Alle Cognitieve revalidatie en mindfulness voor mensen met MS 2017 - onbekend
Dance4Health Alle Dansinterventie bij problemen met cognitie 2016-2018
Oogbeweging Alle Oogbewegingsstoornissen bij MS 2015-2018
MinderZorgen3 Alle Internetcursus voor somberheidklachten 2011-2018
Whereabouts Alle Participatie bij MS meten met de app en fitbit 2019-2020
GABA en glutamaat Alle Cognitieve achteruitgang bij mensen met multiple sclerose en de rol van twee belangrijke signaalstofjes in de hersenen 2017-2019
Vermoeidheid Alle Wat beweegt vermoeide mensen met MS? 2019
Tecfidera RRMS/GV Effect van Dimethylfumaraat (Tecfidera) op de hersenen en cognitie bij MS 2018-2020

* Alle= alle MS beloopsvormen CIS= een aanval met neurologische klachten, voorbode van MS (Clinically Isolated Syndrom)
RRMS= relapsing-remitting MS
SPMS= secundair progressieve MS
PPMS= primair progressieve MS
GV= gezonde vrijwilligers

Voor de specificaties waaraan deelnemers moeten voldoen, zie de uitgebreide informatie per studie. Na aanmelding voor een studie zal een van de studiemedewerkers bepalen of u geschikt bent voor deelname aan de studie.

Gesprekken en onderzoeken

Als u meedoet aan een studie kunt u afhankelijk van de studie verschillende gesprekken en onderzoeken krijgen.

  • Gesprek met neuroloog
  • Ruggenprik
  • Lichamelijk neurologisch onderzoek
  • OCT
  • Bloedafname
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • MRI hersenen
  • MEG-scan

Gesprek met neuroloog

De neuroloog zal met u het verzoek tot deelname aan een biobank doornemen en eventuele vragen beantwoorden. In deze biobank bewaren we alle gegevens van uw onderzoek, maar ook van alle andere deelnemers. Dit gebruiken we voor wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke oplossingen voor MS.

Ruggenprik

Een ruggenprik (lumbaalpunctie) is een onderzoek waarbij een hoeveelheid (ongeveer 25 ml) hersenvocht (= liquor) wordt afgenomen. Rond de hersenen en het ruggenmerg zitten vliezen. Tussen deze vliezen zit de liquor. Liquor dient als een soort stootkussen om de hersenen en het ruggenmerg te beschermen. De ruggenprik wordt verricht ter hoogte van het onderste gedeelte van de wervelkolom. In het gedeelte waar geprikt wordt bevindt zich geen ruggenmerg, alleen liquor.

Lichamelijk neurologisch onderzoek

De arts-assistent zal bij u een lichamelijk neurologisch onderzoek doen. Door dit onderzoek kunnen lichamelijke neurologische functies en eventuele stoornissen en beperkingen in kaart worden gebracht.

OCT

OCT (Optische Coherentie Tomografie) verschaft informatie omtrent de conditie van uw ogen. Met OCT-apparatuur kunnen we de zenuwen in het oog in beeld brengen. De dikte van de zenuwlaag in het netvlies wordt gemeten. Dit onderzoek duurt voor beide ogen ongeveer een minuut en is ongevaarlijk en geheel pijnloos.

Bloedafname

Bij de verpleegkundige post worden enkele buisjes bloed afgenomen.

Neuropsychologisch onderzoek

De neuropsycholoog onderzoekt uw cognitief functioneren (concentratievermogen, reactiesnelheid, werktempo, geheugen, leren, taal, planning en ruimtelijk inzicht). Vooraf ontvangt u vragenlijsten, die u thuis moet invullen.

MRI hersenen

Er zijn 2 soorten MRI-scans: •Standaard MRI-scan (MRI = Magnetic Resonance Imaging) brengt de hersenen in beeld.

  • Standaard MRI-scan (MRI = Magnetic Resonance Imaging) brengt de hersenen in beeld
  • Functionele MRI-scan gemaakt worden. Deze scan lijkt erg op de andere MRI-scan, maar hierbij kan naast de structuur van de hersenen ook naar de functie en de connectiviteit binnen de hersenen gekeken worden.

MEG-scan

MEG (Magneto-EncephaloGram) is een apparaat waarmee de werking van de hersenen wordt onderzocht. De hersencellen produceren namelijk magnetische signalen. De MEG meet deze signalen en wij slaan ze op met behulp van een computer.