Adviezen van de cliëntenraad

Gevraagde adviezen van de raad van bestuur (in chronologische volgorde)

1.    Samenwerkingsovereenkomst met het Ziekenhuis Amstelland (ZHA)

2.    Weren waterbronnen op patiëntenkamers wegens infectiegevaar

3.    Geactualiseerde profielschets leden Raden van Toezicht (RvT) en verlenging benoemingstermijn van de heer P. Overmars

4.    Herzien beleid vrijheid beperkende interventies in Amsterdam UMC

5.    Herinrichting divisiestructuur, functie en rolbeschrijvingen

6.    Aangescherpt rookbeleid Amsterdam UMC

7.    De Kaderbrief 2020

Toelichting:

De CR is gevraagd te reageren op de concept Kaderbrief. In de Kaderbrief wordt door de raad van bestuur een aantal strategische thema’s benoemd en gedefinieerd. Aan deze thema’s worden doelstellingen gekoppeld waaruit duidelijk wordt wat VUmc uiterlijk 2020 wil bereiken. Tezamen vormen de thema’s het kader waarbinnen divisies en directie hun plannen moeten maken.

8.    Voorgenomen benoeming mevrouw W. de Mooij als lid RvT per 1 januari 2020

9.    Reorganisatie verpleegafdeling gynaecologie (verpleegafdeling gynaecologie locatie VUmc per 1 november 2019 gesloten)

10. Verplaatsing van zorg behorende bij schuif 2 van de volgende afdelingen naar

locatie AMC:

10.1 benigne gynaecologie

10.2 klinische reumatologie

10.3 nefrologie (inclusief niertransplantaties)

Naar locatie VUmc:

10.4 zorgpad slokdarm/maag

11. Speerpunten Patiënt ervarings meting (PEM)

12. Nieuw voedingsconcept locatie VUmc

13. Reorganisatie polikliniek Louwesweg deel A Vrouw

14. Verplaatsing van zorg behorende bij schuif 2 van de klinische kindergeneeskunde naar locatie AMC

Gevraagd advies van de directeur medische zaken

1.    Patiëntenmanifest volwassenen en kinderen