Cliëntenraad van VUmc

De cliëntenraad

De cliëntenraad van VUmc bestaat uit vrijwilligers die op de één of andere manier verbonden zijn met VUmc. Ofwel omdat zij er zelf patiënt zijn (geweest) of omdat een kind/partner/familielid er als patiënt staat of stond ingeschreven.

De cliëntenraad ziet toe op de belangenbehartiging van VUmc-cliënten. Dit door het actief en nauwlettend volgen van beleid en actualiteiten die invloed kunnen hebben op kwaliteit van zorg. De cliëntenraad denkt mee met de raden van bestuur en toezicht en onderhoudt contacten met die geledingen binnen de VUmc organisatie die bepalend zijn voor de zorgkwaliteit.

De cliëntenraad richt zich op een aantal in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) vastgelegde taken en bevoegdheden. De cliëntenraad heeft onder andere het recht van advies over: samenwerking of fusie met een andere instelling, kwaliteitsbeleid, belangrijke wijzigingen in de organisatie en de benoeming van de leden van de raad van bestuur. 

De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Voor klachten kunt u hier terecht.