Medische ethiek

Menselijke waardigheid en een respectvolle benadering van patiënten en hun naasten zijn belangrijke uitgangspunten voor ons en onze medewerkers. We hebben oog voor de mens en zijn omgeving. Medische ethiek speelt daarbij een grote rol.

VUmc stelde daarom in 1970 als eerste ziekenhuis een commissie in als 'geweten van de organisatie'. De technische mogelijkheden en de vooruitgang van de wetenschap brengen namelijk steeds nieuwe dilemma's met zich mee.

Twee commissies

Op locatie VUmc houden twee commissies zich bezig met medisch ethische zaken.

De commissie medische ethiek
Adviezen van deze commissie geven zorgverleners houvast bij de toepassing van nieuwe behandelmethoden en vormen van zorg.

De subcommissie voor de ethiek van het mensgebonden onderzoek
Deze commissie toetst VUmc-onderzoek vooraf op ethische aanvaardbaarheid. 

In het verleden adviseerden deze commissies over bijvoorbeeld euthanasie (1984), abortus, onderzoek met pre-embryo's, en privacy van de patiënt.