Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze patiënten beter voorbereid en op de hoogte zijn wanneer zij worden ontslagen? Hoe zorgen we voor minder zorggerelateerde complicaties? Hoe voorkomen we heropnames? Actieve patiënten- en familieparticipatie kan bijdragen aan veiliger zorg en hogere patiënttevredenheid.

Patiënt- en familieparticipatie

Om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren, is het essentieel om de unieke ervaring en expertise van patiënten te gebruiken. De toegevoegde waarde van actieve patiënten- en familieparticipatie is bij onderzoek onder patiënten een steeds belangrijker onderwerp.

Het doel van de Anna Reynvaanlezing 2019 is verpleegkundig professionals te inspireren en bewust te maken van hun leidende rol bij het bevorderen van patiënten- en familieparticipatie.

Editie 2019

De 21e Anna Reynvaanlezing over patiënt en familieparticipatie door Professor Wendy Chaboyer, is op donderdag 16 mei 2019 in het Internationaal Theater Amsterdam, voorheen de Stadsshouwburg Amsterdam.

Wendy Chaboyer Wendy Chaboyer

Het onderzoeksprogramma van professor Wendy Chaboyer heeft zich vooral gericht op patiëntveiligheid en verpleegkundige interventies die bijdragen aan de verbetering van zorg van opgenomen patiënten.

Het programma van de Anna Reynvaanlezing op 16 mei;  

Het programma van de Anna Reynvaanlezing op 16 mei;

  • 14.30 - 15.00 uur | Ontvangst Internationaal Theater Amsterdam (voorheen de stadsschouwburg Amsterdam)
  • 15.00 - 15.05 uur | Welkom door RvB lid Karen Kruijthof
  • 15.05 - 15.35 uur | Uitreiking Anna Reynvaanprijzen
  • 15.35 - 15.00 uur | Optreden van Dorine Wiersma (cabaretière)
  • 15.55 - 16.05 uur | Film
  • 16.05 - 16.45 uur | Anna Reynvaanlezing door professor Wendy Chaboyer
  • 16.45 - 16.55 uur | Stel je vraag met je mobile telefoon via de SLIDO app.
  • 16.55 - 17.00 uur | Slotwoord RVB lid Karen Kruijthof
  • 17.00 - 18.15 uur | Receptie in de foyer van het Internationaal Theater Amsterdam

Aanmelden

Aanmelden genodigden

Anna Reynvaanweek

In de Anna Reynvaanweek – van 13 tot en met 16 mei – is Wendy Chaboyer in Amsterdam om over dit onderwerp te praten. Dat gebeurt op verschillende momenten: tijdens de presentaties van studenten op de Hogeschool van Amsterdam, tijdens de Expert Meeting op woensdag 15 mei, tijdens een aantal workshops op verpleegafdelingen in Amsterdam UMC, locatie AMC en locatie VUmc en natuurlijk vooral tijdens haar Anna Reynvaanlezing op donderdagmiddag 16 mei.

De vooraankondiging voor deze 21e Anna Reynvaanlezing is inmiddels verstuurd.

Over de Anna Reynvaanlezing

Verpleegkunde vervult een spilfunctie in de gezondheidszorg. Toch krijgen verpleegkundigen in veel instellingen te weinig gelegenheid om kennis te nemen van vernieuwingen in de zorg. Met deze lezing, vernoemd naar een pionier van de Nederlandse verpleegkunde, willen de organisatoren verpleegkundigen de mogelijkheid bieden om meer te horen over nieuwe ontwikkelingen in de patiëntenzorg. Amsterdam UMC nodigt daarom één keer per jaar een spreker uit die op het terrein van de verpleegkundige zorg en organisatie in internationaal opzicht toonaangevend is.

Internationaal Theater Amsterdam

De Anna Reynvaanlezing is in het Internationaal Theater Amsterdam, waar ruim 900 plaatsen zijn. Deze locatie biedt de mogelijkheid om een breed publiek uit te nodigen van verpleegkundigen en anderen die zich actief bezighouden met innovaties in de zorg en die een belangrijke rol spelen bij de beeldvorming van het beroep. Zo worden onder meer de hoofdverpleegkundigen uitgenodigd van umc's en algemene ziekenhuizen, de managers van de verpleegkundige zorg in die ziekenhuizen, de hoogleraren Verpleegkunde en de docenten aan alle Nederlandse HBO-opleidingen Verpleegkunde.

Tot de genodigden van de Anna Reynvaanlezing behoren voorts verpleegkundigen uit allerlei sectoren van de gezondheidszorg, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties in de verpleegkunde, leden van het parlement en het kabinet, journalisten, vertegenwoordigers van ziektekostenverzekeraars almede representanten van maatschappelijke organisaties en adviesorganen op het terrein van de gezondheidszorg.

Amsterdam UMC en mede-organisatoren TvZ en de Hogeschool van Amsterdam hechten eraan om de behoefte aan kennisverbreding en kwaliteitsverbetering te ondersteunen. Tevens willen de organisatoren een signaal geven dat de verpleegkunde een aantrekkelijk beroep is dat zich in hoog tempo ontwikkelt.