Ook in 2019 en 2020 heeft VUmc zich ingespannen om milieubelastende effecten ten gevolge van de activiteiten te verminderen. Het meerjarenprogramma milieu was hierin leidend. De belangrijkste resultaten voor 2019 kunt u nalezen in het milieujaarverslag 2020.

BREEAM-certificaat voor het duurzame gebouw Imaging Center

Het ontwerp van het Imaging Center is in 2016 al beloond met het certificaat op het niveau ‘very good’. In 2021, na de ingebruikname van het gebouw, wordt het ontwerpcertificaat omgezet in een gebouwcertificaat als locatie VUmc aantoont dat de voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen heeft doorgevoerd in de realisatie van het gebouw.  In de casestudy Imaging Center zijn de ins en outs van dit duurzame gebouw beschreven.

Milieuthermometer Zorg: zilver

VUmc is een van de zeven ziekenhuizen in Amsterdam die in november 2013 het convenant 'Amsterdamse ziekenhuizen werken samen aan de zorg voor een beter milieu' heeft ondertekend. Daarmee gaf VUmc aan zich sterk te maken voor het verbeteren van de milieuprestaties. In 2017 heeft VUmc wederom het zilveren niveau van het certificatieschema Milieuthermometer Zorg behaald, een bevestiging dat wij goed op weg zijn. U kunt ook de meest recente auditrapportage nalezen van dit drie jaar geldige certificaat.

Energiebesparing 2020

De energiebesparing in 2020 Amsterdam UMC, locatie VUmc, is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vastgesteld. De wettelijke eis is 2% energie-efficiency volgens de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA). Alleen al in de gebouwen is een efficiency verbetering gerealiseerd van 3,6%. Daarnaast is bespaard door energie efficiënt warmte en elektriciteit op te wekken.. Ook is duurzame energie toegepast via inkoop van windenergie.