Eind 2018 heeft de raad van bestuur het duurzaamheidbeleid VUmc 2019 -2022, inclusief het bijbehorende duurzaamheidprogramma 2019-2020, geaccordeerd. De focus ligt op facilitaire zaken, nieuwbouw en renovatie, aangezien op die vlakken de meeste winst te behalen is.

Projecten 2019

Komend jaar wordt het Imaging Center in gebruik genomen, waarin alle activiteiten rondom beeldvormende technieken worden samengebracht. Op 5 januari 2016 ontving VUmc het BREEAM®Nl-ontwerpcertificaat met 3 sterren (Very Good).