Bestuur van Amsterdam UMC

De bestuurlijke top van het Amsterdam UMC wordt gevormd door een Raad van Bestuur (RvB) en een Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Bestuur stelt het strategisch beleid vast: de koers van de instelling. De Raad van Toezicht heeft een controlerende functie.

Raad van Bestuur

Hans Romijn, voorzitter AMC, vicevoorzitter VUmc, decaan UvA-AMC, patiëntenzorg
De heer Romijn groeide op in Hilversum. Hij koesterde een warme vriendenkring, speelde viool, roeide. Om studentenroeivereniging Nereus te versterken reisde hij af naar Amsterdam, waar hij achtereenvolgens de geneeskundestudie en - nog in het Wilhelmina Gasthuis - de opleiding tot internist oppakte.
Als gepromoveerd internist werkte hij aanvankelijk in het AMC. Het Leids Universitair Medisch Centrum stelde hem in 1997 aan als bijzonder hoogleraar klinische voeding namens het Voedingscentrum en in 1999 als hoogleraar Interne Geneeskunde, in het bijzonder Endocrinologie en Stofwisselingsziekten. In dat laatste jaar werd hij tevens hoofd van de Afdeling Endocrinologie. Op een gegeven moment keerde hij terug naar de Meibergdreef, nu als hoofd Inwendige Geneeskunde en divisievoorzitter In- en Uitwendige Specialismen. Eind 2017 volgde Romijn in het AMC Marcel Levi op als voorzitter van de raad van bestuur.

Chris Polman , voorzitter VUmc, vicevoorzitter AMC, decaan
De heer Polman trad in juli 2013 aan als lid van de raad van bestuur VUmc en is sinds 1 september 2016 decaan van de Faculteit der Geneeskunde. Polman werkt sinds 1986 bij VUmc. In 1994 werd hij benoemd tot hoogleraar neurologie, waarna hij in 2011 hoofd van de gelijknamige afdeling werd. Hij geldt wereldwijd als voortreffelijk wetenschapper op het gebied van multiple sclerose (MS) en boog zich in de loop der jaren in uiteenlopende functies over beleids- en bestuurlijke vraagstukken. In VUmc bleef hij daarnaast steeds nauw betrokken bij kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzorg.

Frida van den Maagdenberg, financiën, ICT
Mevrouw van den Maagdenberg, ter wereld gekomen in het Brabantse Rucphen (nabij Roosendaal), studeerde Slavische taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. In de medische en academische wereld deed ze daarna ruime bestuurlijke ervaring op. Zo was ze onder meer directeur van de vereniging van universiteiten VSNU, directeur onderzoek bij de Universiteit Utrecht en directeur financiën en informatievoorziening van het UMC Utrecht. Van 2008 tot 2014 is Van den Maagdenberg rvb-lid geweest van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis/OLVG, waar ze onder meer betrokken was bij de invoering van het elektronisch patiëntendossier van Epic. In 2014 volgde ze Ruud Hopstaken op als lid van de raad van bestuur AMC.

Mark Kramer, patiëntenzorg, kwaliteit, veiligheid, allianties en opleidingen
De heer Kramer rondde zijn studie geneeskunde in Leiden cum laude af. In Curaçao en Leiden specialiseerde hij zich tot internist-hematoloog. In 1994 verhuisde hij naar Amersfoort, waar hij veertien jaar werkzaam was in het Meander Medisch Centrum. Daarnaast stond hij aan het roer van zijn beroepsgroep: de Nederlandse internistenvereniging. In 2007 werd Kramer hoogleraar annex afdelingshoofd Interne Geneeskunde in VUmc en drie jaar later tevens voorzitter van divisie I. In september 2016 volgde hij Hans Brug op als lid van de raad van bestuur VUmc. Net als collega Romijn speelt Kramer viool en hij geldt als een fervent muziekliefhebber. Ook hedendaagse kunst draagt hij een warm hart toe.

Karen Kruijthof, verschuiving, HR, bonden en medezeggenschap
Mevrouw Kruijthof is van vele markten thuis: aan de VU studeerde ze geneeskunde én bestuurskunde. Promoveren deed ze op onderzoek naar de zeggenschap van medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen. In haar nieuwe werkomgeving is ze geen onbekende, omdat ook het AMC bij haar onderzoek betrokken was.

Na twee jaar in de klinische praktijk bekleedde ze in diverse ziekenhuizen beleids- en managementsfuncties. Als lid van de driehoofdige raad van bestuur van het Rotterdamse Franciscus Gasthuis en het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis is ze intensief betrokken geweest bij de fusie tussen de beide instellingen.

In de Raad van Bestuur Amsterdam Umc houdt Kruijthof zich bezig met de verschuivingen tussen de beide locaties, en met de integratieprocessen die de samensmelting van afdelingen en diensten met zich meebrengt. De ‘menselijke kant’ heeft daarbij haar bijzondere aandacht.

Mr. O.G.A. (Orian) van der Beek , secretaris raad van bestuur
De raad van bestuur wordt in de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de dienst Bestuurlijke en Juridische Zaken.

Contactgegevens

Raad van bestuur Amsterdam UMC, locatie VUmc
mr. O.G.A. van der Beek, secretaris
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
T 020 44 425 12
E-mail: oga.vanderbeek@vumc.nl

Raad van Toezicht

  • Drs. W.J. (Wim) Kuijken, voorzitter raad van toezicht, lid Remuneratie- en Benoemingsadviescommissie

  • Dr. M. (Jet) Bussemaker, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

  • Prof. dr. P.A.B.M. (Paul) Smits, voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid, contactpersoon Cliëntenraad VUmc en AMC
  • Prof. dr. A.L. (Annelien) Bredenoord, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid, lid Remuneratie- en Benoemingsadviescommissie

  • Mr. A.J.M. (Anita) Nijboer, voorzitter Remuneratie- en Benoemingsadviescommissie, lid van de Audit- en Huisvestingscommissie

  • Drs. P.S. (Piero) Overmars, voorzitter Audit- en huisvestingscommissie

  • Drs. W.F. (Willy) de Mooij, lid Audit- en huisvestingscommissie