STAP-subsidie

Gepubliceerd op: 05-04-2022

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden gebruik maken van het STAP-budget, een door de ministeries van SZW en OCW opgezet initiatief. Dit initiatief sluit mooi aan bij het Leven lang leren dat Amsterdam UMC aanmoedigt.

Stimuleren versterken positie op arbeidsmarkt
STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De ministeries van SZW en OCW willen mensen die werken én werk zoeken stimuleren hun positie op de arbeidsmarkt te versterken door een opleiding, training of cursus te volgen. Het STAP-budget vervangt in 2022 de huidige aftrek voor studiekosten bij de aangifte van inkomstenbelasting. Via het UWV kan vanaf 1 maart 2022 eenmaal per jaar een budget van 1000 euro per persoon worden aangevraagd voor het volgen van een scholingsactiviteit. UWV en DUO voeren samen de regeling uit. Het totale STAP-budget van 200 miljoen euro wordt over vijf aanvraagtijdvakken verdeeld.

Elke twee maanden
Vanaf 1 maart start er elke twee maanden een aanvraagtijdvak. Er bestaat een scholingsregister waarin de opleiders met de opleidingen geregistreerd worden die in aanmerking komen voor STAP-budget. Daar zijn nu alle Cedeo-erkende opleiders bovendien aan toegevoegd.

VUmc Academie ook STAP-subsidie door Cedeo-erkenning
VUmc Academie heeft een verlenging van de Cedeo-erkenning ontvangen, opnieuw met een zeer mooie score voor zowel het aanbod maatwerk als het open aanbod. De Cedeo-erkenning houdt in dat minimaal 80% van de klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is over de kwaliteit en dienstverlening van de opleiding. Door deze Cedeo-erkenning kan nu ook een STAP-budget worden aangevraagd voor de scholingen van VUmc Academie. Door de nodige aanpassingen in het systeem bij DUO kan dat echter pas voor aanmelding vanaf 1 september 2022.

Meer informatie, voorwaarden en scholingsaanbod

Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.stapuwv.nl.
Kijk voor het scholingsaanbod van VUmc Academie op: www.vumcacademie.nl

Gepubliceerd op: 05-04-2022