Nieuw Multidisciplinair Spreekuur voor betere en betaalbare MS-zorg

Gepubliceerd op: 12-03-2019

Birgit de Jong

Het MS Centrum Amsterdam, Amsterdam UMC, start met iets nieuws: het Multidisciplinair Spreekuur. Patiënten krijgen een paar weken voorafgaand aan het spreekuur een mail met een vragenlijst. De antwoorden bepalen welke zorgverleners bij het spreekuur zijn. Zo kan er naast de behandelend neuroloog ook een fysiotherapeut of seksuoloog bij het gesprek zijn. MS-neuroloog Brigit de Jong leidt het project. ‘Elke patiënt krijgt een spreekuur op maat. Dat maakt de zorg niet alleen persoonlijker en waardevoller, maar hopelijk ook efficiënter en goedkoper.’

MS is een chronische aandoening die meestal op vrij jonge leeftijd ontstaat, tussen het twintigste en veertigste levensjaar. Mensen in de bloei van hun het leven met een studie/ werk, relatie, jonge kinderen. Naast lichamelijke veranderingen zorgt MS ook voor psychosociale en cognitieve problemen. Relaties gaan stuk, afkeuring op het gebied van werk ligt op de loer, de zorg voor kinderen wordt een steeds grotere last. Al deze lastige en verdrietige effecten maken MS een van de duurste ziektes.

Zorg op maat

Patiënten krijgen voorafgaand aan de jaarlijkse controle bij het MS Centrum Amsterdam een vragenlijst. De patiënt geeft informatie over zijn of haar specifieke klachten en wat hij/zij wil bespreken tijdens het spreekuur. De Jong: ‘Aan de hand van de uitkomsten stellen we per patiënt een team samen. Geeft iemand aan psychische klachten te ervaren, dan halen we er een psycholoog bij. Gaat een patiënt steeds slechter lopen, dan komt er een fysiotherapeut. Zo komt er een persoonlijk plan van aanpak.’

Op 21 maart is het eerste Multidisciplinaire Spreekuur. In eerste instantie geldt dit voor een beperkte groep patiënten. In de loop van het jaar wordt besloten of meer poli’s zo gaan lopen. Na een jaar evalueren we hoe het gaat. Zorgt de nieuwe aanpak voor een prettiger gevoel bij de patiënt? Komen we sneller tot de kern van het probleem? Verloopt een spreekuur beter en efficiënter? Kunnen we op die manier misschien kosten besparen?

Positieve ervaringen

In aanloop naar het Multidisciplinaire Spreekuur was er al een pilot waarbij de neuroloog en de revalidatiearts samen het spreekuur deden. De Jong: ‘Ik deed het spreekuur altijd in mijn eentje. Het was dus even wennen om het samen te doen, maar het leverde ook veel op. Je leert van elkaar door de inbreng van verschillende expertises en aanpak bij eenzelfde patiënt. En de patiënt hoeft maar één keer zijn verhaal te doen.’

Beter zorg, lagere kosten

Deze manier van werken levert op termijn nuttige data op. Professor Bernard Uitdehaag, neuroloog en directeur van het MS Centrum Amsterdam: ‘Misschien leren we uit data-analyse dat onze patiënten seksualiteit als een groter probleem ervaren dan we nu denken. Dan kunnen we de zorg anders inrichten, bijvoorbeeld door een seksuoloog of gynaecoloog een grotere rol te geven binnen onze MS-zorg. De data geeft misschien ook inzicht in hoe we zorg van hoge kwaliteit betaalbaar houden.’

Amsterdam UMC, locatie VUmc is in 2017 begonnen met de implementatie van Value-Based Health Care vanuit drie proeftuinen: MS, Schisis en Genderdysforie. Dit is onderdeel van het programma Sturen op Kwaliteit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) binnen het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. De resultaten worden benut in de programma’s Waardegedreven Zorg en Anders Verantwoorden. Het programma is gefinancierd door het Citrienfonds en mogelijk gemaakt door ZonMw.

Gepubliceerd op: 12-03-2019