Eervolle vermelding voor Silvia van de Heijkant bij AJN-Flora van Laar prijs

Gepubliceerd op: 02-12-2019

Op de afgelopen AJN-dag ontving Silvia van den Heijkant een eervolle vermelding in het kader van de AJN-Flora van Laar Prijs. Elke twee jaar wordt deze prijs uitgereikt, dit jaar aan hoogleraar Frans Feron. Het doel van de prijs is het stimuleren van talent en vernieuwend onderzoek op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg. Silvia werd voor de prijs voorgedragen wegens haar onvermoeibare inzet voor praktijkgericht onderzoek naar de preventie van kindermishandeling.

Bron: JA! Ledenmagazine AJN Jeugdartsen Nederland Bron: JA! Ledenmagazine AJN Jeugdartsen Nederland

Doorzettingsvermogen

Sinds 2006 is zij vanuit VUmc betrokken bij het programma VoorZorg en het onderzoek naar de effecten van dit programma. Omdat onderzoek met jonge, kwetsbare zwangeren en moeders niet altijd makkelijk is, vergt dit veel overtuigingskracht en doorzettingsvermogen. Zowel van de onderzoekers als van VoorZorgverpleegkundigen die de vrouwen begeleiden. Silvia blijft hen motiveren en stimuleren.

Projectleider, co-promotor, stagebegeleider…

Op dit moment is Silvia betrokken bij het project VoorZorg in het sociaal domein en als projectleider bij de ontwikkeling van VoorZorg-Verder. Daarnaast zit Silvia in het bestuur van Stichting Stop Kindermishandeling en begeleidt ze promotieonderzoek naar data bij Veilig Thuis. Ook geeft ze regelmatig onderwijs over het belang van preventie van kindermishandeling en begeleidt ze onderzoeksstagiaires.

…. en jeugdarts / arts M&G

Silvia combineert haar onderzoekstaken met haar werk als jeugdarts voor de GGD Amsterdam. Deze combinatie wordt vaak gezien als essentieel voor de toekomst van de JGZ, maar is nog steeds heel zeldzaam. Zo kan ze zorgen voor continuïteit in het onderzoek naar de preventie van kindermishandeling. Niet vanzelfsprekend in een tijd waarin veel onderzoek projectmatig gebeurt en onderzoekers na afloop van hun project weer iets anders gaan doen.

Onlangs nam Silvia haar diploma in ontvangst als arts Maatschappij & Gezondheid.

In november verscheen een interview met Silvia in het JA! Ledenmagazine. Hieronder is de PDF van het interview beschikbaar.

Interview Silva van de Heijkant, JA! Ledenmagazine AJN Jeugdartsen Nederland

Gepubliceerd op: 02-12-2019