Revalidatieverpleegkundige

De opleiding tot revalidatieverpleegkundige maakt jou tot de spil van het interdisciplinaire behandelteam van de patiënt en zijn naasten tijdens het (intensieve) revalidatieproces. Je wordt opgeleid om het zorgproces te regisseren en complementair te zijn aan de behoefte van de patiënt.

Om de complexe zorgvraag van de revalidatie patient te beoordelen heb je kennis nodig van de achterliggende ziektebeelden of trauma's en de bijbehorende revalidatieprocessen. Klinisch redeneren en ICF helpen om de zorg te onderbouwen en verantwoorden.

Je vertegenwoordigt de patiënt in het interdisciplinair overleg en je hebt contact met naasten van de patiënt en andere betrokkenen. Om dit goed te doen beschik je over goede communicatieve vaardigheden en kun je een positie innemen als dat nodig is.

In de opleiding leer je kritische situaties signaleren die een bedreiging vormen voor de revalidatie van de patiënt. De eindtermen van de opleiding zijn ontleend aan de CanMEDS-rollen. Kwaliteit van zorg en participatie, ambitie van de patiënt lopen als een rode draad door de opleiding. Communicatietechnieken bieden je houvast in je regiefunctie in de begeleiding van revalidant en diens naasten. Zeker bij ondersteunen van zelfmanagement en verliesbegeleiding is dit van belang.

Theorie en praktijk zijn in de opleiding zoveel mogelijk verweven. Wat je bij de theorie leert, oefen en pas je direct toe in de praktijk. Ervaringen in de praktijk, breng je ook in bij de lessen. Je ontwikkelt competenties als revalidatieverpleegkundige en werkt aan je persoonlijke professionele ontwikkeling.
De praktijkleerperiode vindt plaats binnen uw eigen instelling.

Theorie en praktijk zijn in de opleiding zoveel mogelijk verweven. Wat je bij de theorie leert, oefen en pas je direct toe in de praktijk. Ervaringen in de praktijk, breng je ook in bij de lessen. Je ontwikkelt competenties als revalidatieverpleegkundige en werkt aan je persoonlijke professionele ontwikkeling.

Praktijkdeel

In de praktijk leer je de regierol te vervullen bij de (hoog)complexe revalidatiezorg en een bijdrage te leveren aan kwaliteit van zorg en deskundigheidsbevordering van collega's. Het Expertisegebied revalidatieverpleegkundige (V&VN Neuro en Revalidatie, november 2015) zal richting geven aan de eindtermen van de opleiding en daarmee aan de ontwikkeling van je competenties binnen de CanMEDS-rollen in de praktijk.

De praktijkleerperiode vindt plaats binnen de eigen instelling waar je zorg draagt voor patiënten die revalideren in een medisch specialistisch revalidatiecentrum, binnen de geriatrische revalidatiezorg, een revalidatie afdeling van een ziekenhuis, transmuraal of in de thuiszorg.

Binnen de opleiding zijn 3 verplichte stagedagen in het teken van ketenzorg opgenomen. Je maakt hierover afspraken binnen de instelling.

Inschrijfprocedure

De instelling waar je werkzaam bent reserveert een opleidingsplaats bij de Frontoffice. Als de opleidingsplaats is bevestigd wordt er door de Frontoffice een inschrijflink naar de leidinggevende gemaild. Inschrijven is alleen mogelijk via de inschrijflink.

Doelgroep

Om toegelaten te worden tot deze verpleegkundige vervolgopleiding is het volgende vereist: registratie in het BIG-register als verpleegkundige en een dienstverband met de instelling van waaruit je de opleiding volgt.

Duur

De opleiding duurt 13-15 maanden (afhankelijk van omvang dienstverband), 27 lesdagen van 7 lesuren.

Kosten & offerte losse lesdagen

Kijk voor de kosten van deze opleiding en losse lesdagen op de pagina Prijslijsten Amstel Academie. Voor het volgen van losse leereenheden maken wij desgewenst een offerte op. Een offerteverzoek kun je vrijblijvend aanvragen bij Karin Jonker: k.jonker@amsterdamumc.nl.

Accreditatie

De opleiding zal binnen het kwaliteitsregister V&V opgenomen worden.

Bevestiging van aanmelding en betaling

Na sluiting van de aanmeldingtermijn krijgt de student een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet zijn voldaan. Per opleiding is het maximum aantal studenten gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd.

Vrijstellingen

Vrijstellingen zijn, in overleg met de instelling, mogelijk bij eerder gevolgde opleidingen die van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor deze opleiding, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van  Amstel Academie. Je vindt hier ook onze annuleringsvoorwaarden.

Meer informatie? Vraag het aan

Tamara Steen-Gortenmulder

Wellicht ook interessant?

  1. De opleiding tot geriatrisch revalidatieverpleegkundige maakt jou tot de spil van het behandelteam...
    Bekijk
  2. In deze opleiding doe je kennis op van de gerontologie en geriatrie en leer je de normale en de met...
    Bekijk
  3. In deze opleiding doe je kennis op over de veelzijdige zorg aan de neurologische patiënt in alle...
    Bekijk