Het Instituut voor onderwijs en opleiden staat voor innovatie van haar onderwijs en wil life long learning mogelijk maken.