Margreeth van der Meijde
directeur
Instituut voor onderwijs en opleiden

“Veranderingen in de praktijk zijn sturend voor verandering van onderwijs en opleiden. Door verdergaande taakdifferentiatie denken we met het beroepenveld, het hele spectrum, goed na over wie wat moet leren vanuit welke taken.”

Wim Polderman

Wim Polderman
Directeur
Amstel Academie en VUmc Academie
waarnemend directeur IOO

“Onderwijs vormt de kerntaak van het Instituut voor onderwijs en opleiden. Onderwijs in de breedste zin van het woord, dus ook trainen, opleiden, ontwikkelen en onderzoek. En interprofessioneel leren en ‘samenwerkend leren’ is een van de belangrijkste uitdagingen voor het instituut.”

Christa Boer

Christa Boer
Directeur
VUmc School of Medical Sciences

“De arts van de toekomst zal een heel ander profiel hebben door de komst van digitale innovaties en een veranderend zorglandschap. Het wordt heel boeiend om in te spelen op al die veranderingen; technologie op waarde schatten, jonge dokters empoweren en tegelijkertijd de menselijke kant van de geneeskunde blijven benadrukken.”

Lilian van Gulick
Directeur bedrijfsvoering
Instituut voor onderwijs en opleiden

“Binnen ons Instituut brengen wij kennis over, maar ons werk is veel breder dan dat: we helpen jonge mensen om zich te ontwikkelen. Dit is een grote verantwoordelijkheid, niet alleen door wat we zeggen, maar ook wat we doen en wie we zijn als individuen. Onze medewerkers zijn rolmodellen, niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. De maatschappij heeft dit type rolmodel hard nodig.”