Traineeship prikkelt jong gediplomeerde verpleegkundigen

‘Motivatie. .. Het is niet even het kunstje leren.'

Het traineeship voor pas-afgestudeerde verpleegkundigen bij locatie VUmc stimuleert hen hun horizon te verbreden en het beste uit zichzelf te halen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. ‘Een tikkie links, een tikkie rechts om ze een klein beetje de kant op te duwen naar waarvan we denken dat ze dat in hun mars hebben.’

'We geloven heel erg in dit programma. En het is gelukt.’

Het programma staat nog in de kinderschoenen – de eerste lichting van twaalf trainees is in september klaar – maar initiatiefnemers Gerard van Tricht (praktijkopleider) en Marcel Bruist (opleider VUmc Academie) zijn positief.

Stimuleren, kritisch houden en laten zien dat er meer is

Waarom een traineeship? Marcel: ‘We zien dat er weinig beroep gedaan wordt op de competenties van pas-afgestudeerde verpleegkundigen. Ze draaien mee – handen aan het bed zijn belangrijk – maar voelen zich niet geprikkeld als het gaat om klinisch redeneren of evidence based practice (EBP). Of om de theorie in te duiken. Wij willen ze stimuleren, kritisch houden en laten zien dat er meer is: je hoeft niet direct te specialiseren; ook op de Normal Care kun je doorgroeien. Er zit heel veel potentie. Dat moeten we koesteren.’

Persoonlijke ontwikkeling

Hoe ziet zo’n traineeship eruit? Beiden: ‘Traineeship is eigenlijk niet het goede woord. Het is meer persoonlijke ontwikkeling. Verspreid over het jaar krijgen ze vier dagen les in klinisch redeneren, EBP en over hun positie binnen een team. En ze lopen vier dagen mee met bijvoorbeeld een teamleider of onderzoeker. We willen dat ze geïnspireerd raken. Zo hebben we een bijeenkomst met sprekers die zelf doorgegroeid zijn, onder andere naar de Raad van Bestuur en Adviesraad. Zij vertellen over de kansen die zij hebben gepakt en gezien. Overigens zeggen we niet dat je altijd moet opklimmen, omdat wat je nu doet niet goed genoeg is. Wij prikkelen alleen de mensen die geprikkeld willen worden.’

Cases uit eigen praktijk

Wat maakt de lessen tijdens het traineeship anders dan die in de opleiding? Gerard: ‘Motivatie. Door het echt te willen zuigen ze de informatie op. Het is niet even het kunstje leren. En voor mbo’ers is de EBP-les echt een aanvulling.’ Marcel: ‘Bovendien behandelen ze cases uit hun eigen praktijk.’

Niet alleen voor pas-afgestudeerden

Is het alleen interessant voor pas-afgestudeerden? ‘Dat dachten we wel, maar het blijkt dat ook verpleegkundigen die al 25 jaar in dienst zijn willen bijleren en geprikkeld worden. Fantastisch toch?’

Acht dagen uit de zorg is inderdaad een ding

Teamleiders zijn een trainee acht dagen per jaar ‘kwijt’. Waarom zouden ze dat doen? Oftewel: wat levert zo’n traineeship de praktijk op? Marcel: ‘Ik denk dat mensen hierdoor langer in het ziekenhuis blijven werken. En voor patiënten is het altijd goed als verpleegkundigen zichzelf ontwikkelen en beter over de zorg nadenken.’ Gerard: ‘Het levert verpleegkundigen op die echt hebben gereflecteerd. Verpleegkundigen die niet alleen dénken dat EBP belangrijk is, maar het nu ook vínden.’ Marcel: ‘Maar die acht dagen uit de zorg is inderdaad een ding. Als teamleider is je prioriteit dat je rooster gevuld is. Er is weinig tijd voor bij- en nascholing en innovatie. Hier zullen we in de evaluatie met de teamleiders ook zeker naar kijken.’

Wat vindt het afdelingshoofd ervan?

Marjolijn de Bruijn, hoofd zorgeenheid Polikliniek heelkunde & anesthesiologie en zijdelings betrokken bij het traineeship, juicht het initiatief toe.

Vooral voor de nieuwe generatie verpleegkundigen, de millennials die vaak snel carrière willen maken, hongerig zijn naar ontwikkeling, maar vaak toch de focus missen. ‘Waar staan ze nu in de organisatie, waar willen ze naartoe en wat hebben ze daarvoor nodig? Daar moeten we over in gesprek.

Het traineeship helpt om te kaderen.’ En dat is niet alleen belangrijk voor de verpleegkundige zegt Marjolijn: ‘Ook als leidinggevende krijg je zo een beeld van een medewerker en wat hij of zij kan betekenen voor de afdeling of de rest van de organisatie.’ Eerst snuffelen aan een vakgebied en ervaringsverhalen van mensen die bijvoorbeeld zijn opgeklommen, inspireert niet alleen, het verkleint ook de kans dat ze afhaken omdat de realiteit niet blijkt te stroken met de verwachting. Bovendien blijken opleiding en ontwikkeling heel belangrijk om medewerkers gemotiveerd te houden. ‘Waardoor de patiënt uiteindelijk iemand naast zijn bed heeft staan die bewust heeft gekozen voor zijn vak en daar dus ook echt het beste van zichzelf voor geeft.’ Essentieel in dit verhaal is de samenwerking tussen leidinggevende en medewerker. Het vraagt om initiatief en investering van beide kanten. Van de afdeling van Marjolijn deed er één verpleegkundige mee aan het achtdaagse traineeship en toegegeven, op de polikliniek is het iets makkelijker om hieromheen te roosteren dan op een klinische afdeling waar in wisseldiensten wordt gewerkt. Toch denkt Marjolijn dat er altijd wel een mogelijkheid is en dat het de investering waard is. ‘Je investeert immers ook in de toekomst.’

Meer Informatie

Het traineeship voor jong gediplomeerde verpleegkundigen is samengesteld in samenwerking met P&O en Recruitment. De pilot werd gefinancierd met KiPZ-geld (subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg). Na een uitgebreide evaluatie, start in januari de tweede groep. Eind 2019 vinden hierover gesprekken plaats met de teamleiders.

Voor meer informatie kun je terecht bij
Gerard van Tricht:g.vantricht@amsterdamumc.nl of
Marcel Bruist: m.bruist@amsterdamumc.nl