Opleiding Revalidatie versterkt rol verpleegkundige

‘De regierol van de verpleegkundige wordt nog onvoldoende gepakt’

Nieuwe opleiding Revalidatie versterkt de rol van de verpleegkundige

Verpleegkundigen hebben een belangrijk rol in het revalidatieproces van een patiënt. Ze functioneren als spin in het web, zijn de oren en ogen van patiënten en vertegenwoordigen hen in multidisciplinair overleg. Om deze rol beter te kunnen vervullen en de positie van de verpleegkundige binnen een behandelteam te versterken, biedt de Amstel Academie nu als eerste in Nederland een opleiding Revalidatie-verpleegkundige. ‘We geven ze de bagage mee om zichzelf beter te positioneren en profileren’, aldus Hilde Hardeman, opleider, docent en coach.

‘Verpleegkundigen kunnen als geen ander inschatten of een behandelplan bij de patiënt en zijn situatie past,’ zegt Hilde. ‘Zij maken een patiënt immers 24 uur per dag mee.’ Toch wordt het beleid vaak nog bepaald door de arts of de fysiotherapeut en is de verpleegkundige volgend. ‘De regierol wordt nog onvoldoende gepakt of toebedeeld.’

Klinisch redeneren en communicatie
In samenwerking met de expertgroep van de V&VN en experts uit de praktijk stelde de Amstel Academie daarom de opleiding Revalidatie samen. Bedoeld voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in de revalidatiezorg en zich willen verdiepen of verder bekwamen. Naast kennis over specifieke ziektebeelden, staan klinisch redeneren, interdisciplinair werken en participatie en ambitie van de patiënt centraal. Hilde: ‘Er is daarbij veel aandacht voor communicatie- en gesprekstechnieken en daarmee ook voor positionering binnen het interdiscipinaire team. Ze krijgen tools en kennis aangereikt waarmee ze direct in de praktijk aan de slag kunnen.'

De mens centraal
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de opleiding was, naast de CanMEDS-rollen, de ICF, de Internationale Classificatie voor menselijk Functioneren. Hilde: ‘Niet de aandoening, maar de mens staat centraal in een revalidatieproces. Hoe kan hij weer participeren in de maatschappij? Hoe dealt hij met een eventueel blijvende handicap? Hoe past dit in zijn leven? Hoe is hij behuisd? Door klinisch redeneren en de ambitie en participatie van de patiënt mee te nemen wordt de patiënt op alle vlakken belicht en uitgevraagd, waardoor de beste revalidatiedoelen opgesteld kunnen worden.’

De opleiding Revalidatie-verpleegkundige is een inserviceopleiding voor verpleegkundigen minimaal niveau 4 met tenminste 1 jaar werkervaring in de revalidatiezorg. Na afloop van ieder blok theorie – zeven in totaal – brengen de studenten het geleerde direct in de praktijk. De opleiding duurt, afhankelijk van het eigen dienstverband, 13 tot 15 maanden. De eerste lichting doet in juli 2019 examen en in november 2019 gaat de tweede groep van start.

‘Niet de aandoening,
maar de mens
staat centraal
in een
revalidatieproces’