"
De studenten waarderen onze inzet enorm en ze zijn heel blij dat de lesblokken gewoon doorgaan, ook al is het op afstand"

Bericht van de opleiders van de opleiding tot anesthesiemedewerker

“Hoe snel konden jullie als opleider schakelen en andere middelen inzetten om toch onderwijs te kunnen blijven aanbieden?”

Vanaf het moment van de sluiting van de Amstel Academie moesten wij hals over kop beginnen met het digitaliseren van ons onderwijs. Ons doel hierbij is om alle theoretische lessen zoveel mogelijk doorgang te laten hebben, zodat studenten hun opleiding zonder vertraging kunnen voortzetten. Wij hebben onze klassikale lessen omgezet in ingesproken PowerPoint presentaties, Zoomsessies met docenten, opdrachten en e-learnings. Voor de meesten van ons was dit echt even wennen; we moesten ons allerlei nieuwe technische vaardigheden eigen maken en uitvogelen welke les zich leent voor welke vorm van digitaal onderwijs. Omdat we allemaal thuis werken videobellen we dagelijks via Zoom met elkaar om alles goed af te stemmen, inclusief jengelende kinderen op de achtergrond of op schoot. We hebben in deze periode ook extra nauw contact met onze studenten en mede op basis van hun feedback worden we elke dag een beetje beter in het digitaal lesgeven. De ondersteuning van onze ICT-ers is hierbij ook echt goud waard.

‘We zijn heel blij dat de praktijkopleiders de studenten zoveel mogelijk vrij houden voor het volgen van de lessen, ondanks de enorme hectische tijd in de ziekenhuizen'


“Wat zijn de uitdagingen in deze periode? En waar zit de winst?”

Iedere student ervaart deze situatie anders. Sommige studenten zijn thuis, veel zijn aan het werk en worden ingezet voor andere werkzaamheden en afdelingen dan ze gewend zijn. Hierdoor kan niet iedere student de geplande stages lopen of evenveel tijd besteden aan het volgen van ons digitale onderwijs. We zijn heel blij dat de praktijkopleiders de studenten zoveel mogelijk vrij houden voor het volgen van de lessen, ondanks de enorme hectische tijd in de ziekenhuizen. Voor iedere student is ook de leerstijl anders. De een heeft geen moeite met zelfstudie en zelfstandig werken, de ander kan de stof beter tot zich nemen door interactie met de docenten en medestudenten. Het is aan ons om dit zoveel mogelijk te faciliteren en de studenten die het lastig hebben extra goed te begeleiden en aandacht te geven.

Een fijne bijkomstigheid van deze periode is wel dat we de digitalisering van ons onderwijs in een snel tempo hebben opgestart. We wilden al langer digitaal onderwijs gaan integreren in onze opleidingen. Nu kunnen we hier in korte tijd veel over leren en digitaal lesmateriaal ontwikkelen. Veel van dit materiaal kunnen we ook in de toekomst blijven gebruiken en inzetten in de opleidingen. Ik verwacht dat we veel van onze positieve ervaringen van nu kunnen gebruiken om straks een nieuwe, digitale en flexibele manier van onderwijs te kunnen geven.

Zoomsessies met docenten

“Wat is de sfeer onder de studenten? Weten ze elkaar nog goed te vinden?“

De sfeer onder de studenten is over het algemeen goed. De studenten waarderen onze inzet enorm en ze zijn heel blij dat de lesblokken gewoon doorgaan, ook al is het op afstand. Ze missen de interactie met elkaar en met de docenten natuurlijk wel erg, maar de Zoomsessies en overactieve groepsapps verzachten absoluut het leed! Het extra persoonlijk contact dat wij nu op individuele basis met de studenten hebben wordt ook enorm gewaardeerd.

Er wordt in deze fase veel van iedereen gevraagd. We moeten flexibel zijn en goed met elkaar blijven communiceren. Ik merk echt dat de studenten en praktijkopleiders, net als wij, hun beste beentje voorzetten. Ik ben ervan overtuigd dat als we blijven samenwerken zoals we nu doen, we ons gezamenlijke doel zullen behalen, namelijk onze studenten met succes hun opleidingen laten doorlopen!