Curriculum Radiodiagnostisch Laborant vernieuwd

‘Al na anderhalf jaar draaien ze zelfstandige diensten’

Nieuw curriculum Radiodiagnostisch Laborant

In september 2018 startten 25 studenten met het nieuwe curriculum van de opleiding tot Radiodiagnostisch Laborant (RDL) aan de Amstel Academie. Andrea Cristiano, opleider RDL en docent Röntgentechniek was van begin af aan betrokken bij de ontwikkeling.

Ontwikkelingen binnen de zorg vroegen om vernieuwing ‘De ontwikkelingen binnen de zorg en het onderwijs vroegen om vernieuwing van het curriculum. Alleen zo leiden we laboranten van de toekomst op. Om het curriculum toekomstproof te houden, hebben we ook de te verwachten ontwikkelingen meegenomen.’

Eerste curriculum met EPA’s
‘Het belangrijkste verschil is de structuur van de opleiding. We hebben nu het eerste curriculum met EPA’s (Entrustable Professional Activities). Daarnaast staat de praktijk nog centraler met meer casusgericht onderwijs en integratie van de verschillende vakken. De student wordt per beroepsactiviteit geschoold en de theorie wordt direct in praktijk gebracht. Binnen een paar maanden kan de student een activiteit volledig zelfstandig uitvoeren. Ook anders is dat alle studenten hetzelfde portfolio gebruiken en op dezelfde manier beoordeeld worden in de praktijk. De toetsinstrumenten zijn in samenwerking met de praktijk ontwikkeld.’

Direct meedraaien in de praktijk & dieper ingaan op de materie
‘Door het aanbieden in blokken en door de kleine groepen – ca. 25 studenten – kun je dieper ingaan op de materie. En doordat studenten al direct meedraaien in de praktijk, beklijft de stof beter. Bovendien zijn onze studenten al na drie jaar volledig klaar voor de arbeidsmarkt. Zelfs al na de eerste anderhalf jaar kunnen ze zelfstandige diensten draaien. In tegenstelling tot studenten van de voltijdopleidingen. Zij studeren vier jaar en moeten daarna nog zes tot negen maanden praktijkervaring opdoen. Het levert dus ook een voordeel op voor het dreigende tekort aan Radiodiagnostisch Laboranten. De gaten op de arbeidsmarkt zijn sneller gevuld. Indirect betekent dit ook betere zorg voor de patiënt.’

opleidersteam Radiodiagnostisch laborant, Amstel Academie opleidersteam Radiodiagnostisch laborant, Amstel Academie

Eerste reacties positief
‘Het werkt. Studenten kunnen nu al zelfstandig werken op de bucky- en doorlichtkamer en hebben ervaring op de CT. De praktijk is blij met het nieuwe curriculum, ook al was het uiteraard in het begin even schakelen. Een keer per maand vergaderen we met een geselecteerde groep ziekenhuizen over de ontwikkelingen en de ervaringen in het werkveld. En drie keer per jaar met alle deelnemende ziekenhuizen. Studenten geven na elk blok hun feedback. Natuurlijk kunnen we er over twee jaar – als meerdere groepen studenten ermee gewerkt hebben – betere vergelijkingen maken, maar vooralsnog zijn de reacties positief.’

opleiding Radiodiagnostisch Laborant a/d Amstel Academie

Het nieuwe curriculum is ontwikkeld in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen. De EPA’s zijn vastgesteld met het Erasmus MC in Rotterdam.
Meer weten over deze opleiding?

- juli 2019 -