E-learning Zoeken voor een CAT

Duur: 2-3 uur

Bij een CAT probeer je in redelijk korte tijd een klinisch probleem op te lossen volgens de principes van Evidence Based Medicine. De “evidence” wordt  beoordeeld op relevantie en kwaliteit (critical appraisal). Onderwerpen die in de e-learning aan bod komen zijn: de onderzoeksvraag, zoeken naar evidence, zoeken in PubMed, aanpak, tips & tricks.

Overzicht

De CAT dient onderscheiden te worden van een (beperktere) journal club of critically appraised paper en van een (veel uitgebreider) systematic review. Het is een systematisch proces bestaande uit de volgende stappen:

 1. Vaststellen van een klinisch probleem, leemte in de kennis etc.
 2. Het probleem vertalen in een beantwoordbare vraag (PICO en domein)
 3. Efficiënt zoeken naar het beste bewijsmateriaal (literatuur zoeken
 4. Selecteren en kritisch beoordelen van methodologische kwaliteit en toepasbaarheid (‘critical appraisal’)
 5. Het nemen van een beslissing op grond van de beschikbare evidence en het toepassen in de praktijk

In de online interactieve Webcursus “Zoeken voor een CAT” worden stappen 1 t/m 3 behandeld. Critical appraisal komt niet aan de orde

  Programma

  De cursus bestaat uit 3 modules, een inleiding en een samenvatting. De 3 modules zijn:

  • De beantwoorde vraag: PICO, domein en studietypes
  • Zoeken naar geaggregeerde evidence in andere databases dan PubMed
  • Zoeken in PubMed

  Praktisch

  De cursus Zoeken voor een CAT is bestemd voor alle aiossen.

  Cursusduur en opzet

  De cursus is niet gebonden aan data of tijdstippen. Je kunt met de modules starten wanneer jij wilt.

  DOO certificaat

  Stuur een mail naar doo@amsterdamumc.nl als je de drie modules hebt afgerond. Dan ontvang je een digitaal DOO certificaat.

  Kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze module.

  Inschrijven:

  https://medewerkers.vumcacademie.nl

  Je kunt de e-learning vinden door te klikken op catalogus en dan te zoeken op ‘Zoeken voor een CAT’.

  Contact en vragen

  Wanneer je vragen hebt kun je mailen naar: DOO@amsterdamumc.nl