E-learning Antibiotic stewardship

Duur: 3 uur

Hoe zeker ben jij als je een antibioticum voorschrijft? Kies je de juiste antibioticasoort, de juiste toedieningsvorm en de juiste dosering? Er zullen maar weinig aiossen zijn die nog nooit antibiotica hebben voorgeschreven. Het voorschrijven van antibiotica wordt echter steeds ingewikkelder. Bovendien is er in de medische curricula relatief weinig aandacht voor het voorschrijven van antibiotica. De afdeling Medische Microbiologie van het Amsterdam UMC heeft daarom de online cursus Antibiotic stewardship ontwikkeld.

Overzicht

In deze online cursus worden de werkingsmechanismen, indicaties, doseringen en bijwerkingen van de belangrijkste antibioticaklassen behandeld. Er wordt ingegaan op de activiteit van deze middelen tegen verschillende micro-organismen en hun toepassing bij verschillende infectiebeelden. De opgedane kennis zal worden getoetst met theorievragen.

Programma

De E-learning bestaat uit drie aparte modules van elk ongeveer 1 uur •Antibiotica •Bacteriologie •Urineweginfecties

Praktisch

De cursus Antibiotic stewardship is bestemd voor aiossen bij voorkeur in de beginfase van hun opleiding.

Cursusduur en opzet

De cursus bestaat uit 3 losse modules (antibiotica, bacteriologie en urineweginfecties) van elk ongeveer 1 uur. Je kunt met de modules starten wanneer jij wilt.

DOO certificaat

Stuur een mail naar doo@amsterdamumc.nl als je de drie modules hebt afgerond. Dan ontvang je een digitaal DOO certificaat.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan deze module.

Inschrijven:

https://medewerkers.vumcacademie.nl
Je kunt de e-learning vinden door te klikken op catalogus en dan te zoeken op respectievelijk antibiotica, bacteriologie en urineweginfecties

Contact en vragen

Wanneer je vragen hebt kun je mailen naar: DOO@amsterdamumc.nl