14 nov

Participeren langs de levenslijn

Lezing

Een kijkje in het leven van iemand met slechthorendheid en TOS

Dr. Jet Isarin (Koninklijke Kentalis) en ervaringsdeskundigen Jessica Ernest en Jérôme Vergne

Kinderen en jongeren die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben, lopen levenslang aan tegen beperkingen in communicatie en belemmeringen in het verwerven of verwerken van informatie. De impact daarvan is groot: op hun leven en op de wijze waarop zij in de samenleving participeren. De persoonlijke en maatschappelijke impact van TOS en slechthorendheid schetsen wij vanuit drie perspectieven.

  • De wetenschap: wat weten we over leven en functioneren van jongeren en (jong)volwassenen met TOS en slechthorendheid
    De ervaringskennis van een jongvolwassene met TOS
    De ervaringskennis van een jongvolwassene met slechthorendheid

Locatie: Hoofdgebouw VU, de Boelelaan 1105, lokaal HG 05 A 00.
Donderdag 14 november, 13.00-16.00