12 sep

Leid met Lef!

Bijeenkomst

De verpleegkundige en verpleegkundig specialist heeft binnen de oncologie een essentiële rol, die van belang is voor het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. De specialistische zorg voor en behandeling van patiënten met verschillende tumorsoorten is vaak zeer complex. Samenwerking met collega’s en andere disciplines is hierbij zeer belangrijk.

De verpleegkundige en verpleegkundig specialist streeft ernaar te zorgen dat de patiënt zich gezien en gehoord voelt. Kennis van een breed palet aan oncologische ziektebeelden en therapieën, maar ook vaardigheden op het gebied van psychosociale begeleiding zijn van belang. Dit vraagt van de professional om extra gefocust te zijn op het zoeken naar de balans tussen nabijheid en afstand, zelfreflectie, en op het signaleren en bespreekbaar maken van (ethische) vraagstukken.

Tijdens dit symposium wordt de belangrijke rol van de verpleegkundige en verpleegkundig specialist belicht en wordt benadrukt op welke wijze invloed kan worden uitgeoefend op zowel de zorg dichtbij als daarbuiten. Afsluitend zal gezorgd worden voor soep en broodjes.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze inspirerende middag.

Namens de symposiumcommissie, Gea Westerhof Afdeling Medische oncologie Amsterdam UMC, locatie VUmc

Voor meer informatie en inschrijven, klik hier.

Programma